Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Psykologi och psykoterapi för individ, grupp och organisation.

Psykoterapi

Regelbundet återkommande och systematiserade samtal.

Utredning

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk- och medicinsk behandling

Rådgivning

Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

Parsamtal

Orientering i era gemensamma problem.

Handledning

Uppdrag för arbetsgrupper, enskilda chefer eller ledningsgrupper.