Handledning

Det är i huvudsak två typer av handledningsuppdrag som tillhandahålls. Dels är det uppdrag mot enskilda chefer eller ledningsgrupper och dels för andra behandlare, enskilt eller i grupp.

Psykoterapi

Regelbundet återkommande och systematiserade samtal.

Utredning

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk- och medicinsk behandling

Rådgivning

Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

Parsamtal

För att orientera i era gemensamma problem.

Handledning

Uppdrag mot enskilda chefer eller ledningsgrupper.