Johan Wallgren

Född 1976

Har arbetat med behandlande samtal sedan 2003

• Legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning

• Auktoriserad socionom

• DBT-terapeut

Psykoterapi

Regelbundet återkommande och systematiserade samtal.

Utredning

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk- och medicinsk behandling.

Rådgivning

Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

Parsamtal

För att orientera i era gemensamma problem.

Handledning

Uppdrag mot enskilda chefer eller ledningsgrupper.