Julia Mårtensson

Född 1972

Har arbetat med behandlande samtal sedan 2002 och handledande samtal sedan 2004

  • Legitimerad psykolog med KBT-inriktning
  • Handledare med KBT-inriktning

Psykoterapi

Regelbundet återkommande och systematiserade samtal.

Utredning

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk- och medicinsk behandling.

Rådgivning

Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

Parsamtal

För att orientera i era gemensamma problem.

Handledning

Uppdrag mot enskilda chefer eller ledningsgrupper.