Kerstin Ramberg

Född 1971.

Har arbetat med behandlande och utredande samtal- samt psykologiska utredningar sedan 2005.

  • Leg psykolog
  • Specialist i klinisk psykologi med inriktning i neuropsykologi

Psykoterapi

Regelbundet återkommande och systematiserade samtal.

Utredning

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk- och medicinsk behandling.

Rådgivning

Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

Parsamtal

För att orientera i era gemensamma problem.

Handledning

Uppdrag mot enskilda chefer eller ledningsgrupper.