Mats Mårtensson

Född år 1959, har arbetat med behandlande samtal sedan 1983 och med handledande samtal sedan 1988.

VD

    • Legitimerad Psykoterapeut med systemisk inriktning
    • MSC i socialt arbete, Auktoriserad Socionom
    • BSC i Psykologi
    • Handledare (NSA/OBM)
    • Certifierad EMDR-behandlare

Psykoterapi

Regelbundet återkommande och systematiserade samtal.

Utredning

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk- och medicinsk behandling.

Rådgivning

Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

Parsamtal

För att orientera i era gemensamma problem.

Handledning

Uppdrag mot enskilda chefer eller ledningsgrupper.