Psykoterapi

Psykoterapi är regelbundet återkommande och systematiserade samtal som pågår under kortare eller längre tid. Om det blir kortare eller längre tid beror på vilka problem du vill arbeta med. Syftet med samtalen är dels att förstå orsaken till dina problem och dels att arbeta mot de mål som du önskar.

Psykoterapi

Regelbundet återkommande och systematiserade samtal.

Utredning

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk- och medicinsk behandling.

Rådgivning

Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

Parsamtal

För att orientera i era gemensamma problem.

Handledning

Uppdrag mot enskilda chefer eller ledningsgrupper.