Rådgivning

Rådgivning är en kortare kontakt där vi träffas en- eller två gånger och går igenom dina problem. Du får sedan råd om vad du kan göra för att komma vidare..

Psykoterapi

Regelbundet återkommande och systematiserade samtal.

Utredning

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk- och medicinsk behandling.

Rådgivning

Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

Parsamtal

För att orientera i era gemensamma problem.

Handledning

Uppdrag mot enskilda chefer eller ledningsgrupper.