Handledning

Handledning

Det är i huvudsak två typer av handledningsuppdrag som tillhandahålls. Dels är det uppdrag mot enskilda chefer eller ledningsgrupper och dels för andra behandlare, enskilt eller i grupp.