Om Johan

Har arbetat med behandlande samtal sedan 2003

• Legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning

• Auktoriserad socionom

• Handledare och lärare med kognitiv- och beteendeterapeutisk inriktning