Johan Wallgren

Om Johan

Född 1976

Har arbetat med behandlande samtal sedan 2003

• Legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning

• Auktoriserad socionom

• DBT-terapeut