Om Line

Legitimerad psykolog
Arbets- och organisationspsykolog.
Specialiserad i pedagogisk psykologi
Handledare med systemteoretisk inriktning