Menu
GDPR

Mårtensson Psykologi

Mårtensson Psykologi

GDPR

Den 25 maj 2018 uppdaterades lagen om personuppgifter (PUL) och ersätts med GDPR (General Data Protection Regulation) som kommer att vara lika för alla länder inom Europeiska Unionen. Lagen innebär att hanteringen och behandlingen av enskildas personuppgifter kommer att skärpas och ge oss en tryggare behandling av dem. 

När du kontaktar oss via mail, sms eller telefonsamtal sparas dina kontaktuppgifter hos oss. Om du sedan kommer till oss för besök lagras dessa uppgifter likaså. Syftet med det är att vi sedan ska kunna maila- eller ringa dig för att erbjuda samtalstider, ändra samtalstider eller för att svara på frågor, samt dessutom kunna sända dig fakturor eller kvitton.

När det gäller journaler har vi som arbetar i företaget s.k. yrkeslegitimationer och är skyldiga att föra journal över våra samtal. Dessa journalers innehåll är sekretessbelagt och krypterat.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mailadress: mats@martensson.eu. Personuppgiftsansvarig är Mats Mårtensson. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Med vänlig hälsning,

Mats Mårtensson

Kontakta

Back to Top