Menu
Mårtensson Psykologi

Tjänster

Mårtensson Psykologi

Psykologisk behandling

Vi alla arbetar under s k yrkeslegitimation, det innebär att vi dels genomgått långa utbildningar (psykolog, psykoterapeut) och dels utför vårt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi erbjuder behandling för ångest, depression, relationsproblem, utmattning tvång mm. Vi erbjuder parterapi.

Kontakta oss på telefon eller via vårt kontaktformulär på hemsidan.

Mårtensson Psykologi

Handledning, utbildning

Denna tjänst är ett praktiskt och teoretiskt metodstöd för olika yrkesgrupper så som för sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare, logopeder, specialpedagoger, kuratorer, socialsekreterare, beroendeterapeuter, rektorer, lärare, förskollärare m fl, psykologer och psykoterapeuter.

Välkommen att kontakta oss.

Mårtensson Psykologi

Neuropsykologisk utredning

Här erbjuder vi en fullständig neuropsykologisk utredning som kombineras med psykologiskt- och pedagogiskt stöd under hela utredningsprocessen.

Välkommen att kontakta oss idag så kan vi hjälpa dig.

Mårtensson Psykologi

Chefsstöd

Avsikten med denna tjänst är att såväl praktiskt- som teoretiskt utveckla- och stödja det individuella ledarskapet eller det gemensamma arbetet i ledningsgrupp.


Kontakta oss.

Mårtensson Psykologi

Arbetslagsutveckling, Konflikthantering

Vi erbjuder såväl privata- som offentliga organisationer att arbeta med att utveckla sitt arbetslag eller med att lösa konflikter utifrån metoder som har ett vetenskapligt stöd samt vilar i en beprövad erfarenhet.

Kontakta oss.

Back to Top