Mårtensson Psykologi AB drivs av Mats Mårtensson, psykoterapeut, etablerat i Östersund sedan 1993. På senare år är företaget förstarkt av Julia Mårtensson, psykolog.

Psykoterapi

Regelbundet återkommande och systematiserade samtal.

Utredning

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk- och medicinsk behandling.

Rådgivning

Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

Parsamtal

För att orientera i era gemensamma problem.

Handledning

Uppdrag mot enskilda chefer eller ledningsgrupper.